La Fundació Jericó en Xifres – Any 2021

Les dades es presenten en el següent ordre:

Servei de Menjador

1. Número d’àpats servits

Número d’àpats servits al menjador de la Fundació Jericó en funció dels mesos:

Gràfic 1

2. Comparativa interanual

* Comparativa interanual per mesos (2019 – 2021)

Gràfic 2

Els servei de menjador s’ha vist afectat substancialment per la pandèmia. La qual cosa ha suposat temporalment el tancament del servei del menjador.

* Comparativa interanual II

Gràfic 3

3. Origen dels usuaris del servei de menjador

Les persones acollides provenen de 53 nacionalitats diferents, el 84% de les quals es concentra en 10 països:

Taula 1

 2021
Marroc39,43%
Espanya25,58%
Senegal2,67%
Gàmbia2,79%
Guinea2,36%
Algèria0,02%
Romania3,03%
Mali3,49%
Ghana0,79%
Guinea Bissau2,79%

La taula 1 ens mostra els increments o disminucions de usuaris en funció de les 10 nacionalitats principals.

El color verd, ens indica que els usuaris d’aquesta nacionalitat han augmentat respecte l’any anterior, i el vermell ens indica el contrari.

Servei de Residència

1. Pernoctacions per mesos

Gràfic 1

2. Comparativa interanual

* Comparativa interanual per mesos (2019 – 2021)

Gràfic 2

 * Comparativa interanual II

Gràfic 3

3. Origen dels usuaris del servei de residència

Els usuaris provenen de 29 nacionalitats diferents.

Analitzant els percentatge per països, s’observa que gairebé el 88 % provenen de 10 països:

Taula 1

 2021
Marroc37,00%
Espanya22,41%
Senegal14,28%
Ghana2,08%
Romania3,65%
Mali3,22%
Algèria0,30%
Guinea Bissau2,57%
Colombia0,53%
Nigèria1,93%

La taula 1 mosta increments o disminucions de usuaris en funció de les 10 nacionalitats principals.

El color verd, ens indica que els usuaris d’aquesta nacionalitat han augmentat respecte l’any anterior, i el vermell ens indica el contrari.

Servei d’Aliments

  1. Quantitats repartides

Unitat : entrega per nucli familiar

Les unitats de cada element entregades depenen en funció dels membres i necessitats de cada família.

Cada unitat familiar té dret a rebre aliments un cop per setmana.

El repartiment d’aliments s’efectua en 2 grups : dilluns i dimecres de cada setmana.  

2. Destinataris dels aliments

Aquests aliments han estat recollits per 40 nuclis familiars diferents, provinents de 25 països diferents.

Marroc23,56%
Espanya16,64%
Altres15,86%
Senegal7,57%
Romania4,63%
Nigèria4,31%
Camerun3,00%
Nigèria2,68%
Rússia2,61%
Algèria2,61%
Polònia2,55%
Brasil2,35%
Veneçuela1,63%
Guinea Equatorial1,57%
Pakistan1,57%
República Dominicana1,24%
Guinea Equatorial1,17%
Colòmbia1,04%
Bolívia1,04%
Veneçuela0,59%
Perú0,52%
Algèria0,46%
Hondures0,39%
Romania0,33%

Servei de Sopars

  1. Quantitats repartides

Unitat : àpat per persona

Aquest any s’ha posat en marxa un servei de repartiment de sopar per als usuaris del servei de residència de la Fundació Jericó.

S’han servit un total de 6,167 sopars aquest any 2021