Què és Jericó ?

A la parròquia del Carme de Lleida, acudien moltes persones en situació de pobresa i amb risc d’exclusió social en demanda d’assistència o auxili. Per fer front a aquesta demanda, es va crear la Fundació Jericó el 8 de gener de 2014; una entitat sense ànim de lucre amb la finalitat de protegir i ajudar aquelles persones de la ciutat de Lleida que per la seva situació personal, familiar o social, es troben mancades de les necessitats bàsiques i amb el perill de ser exclosos de la societat.

Residència Jericó

 * Quin és el nostre objectiu?

 

Des de la Fundació Jericó es treballa perquè l’ús periòdic i/o regular dels nostres serveis que cobreixen les necessitats bàsiques – i només amb un mínim de requisits dels usuaris –  faciliti la creació de vincles més o menys estables amb iguals i amb professionals, en un espai socialitzador. Aquest vincle es preveu que permeti a les persones ateses, assolir de manera progressiva, nous compromisos. Primer en l’ús de serveis, i posteriorment en la seva pròpia recuperació.