Atenció personalitzada

 

Totes les persones  usuàries dels serveis de Jericó reben una atenció personalitzada realitzant un seguiment individualitzat de cada persona detectant  les necessitats

personals i s’ofereixen activitats d’acompanyament

 

Una vegada detectades les necessitats de cada usuari s’estableix una coordinació amb altres serveis del territori per fer front a les circumstàncies personals referides a aspectes socials, sanitaris, laborals, legals i d’habitatge.

 

On som?

acompanyament 1